Doelstelling

De stichting heeft als doel de bevordering van het geestelijk, lichamelijk en materieel welzijn van kinderen en de bevordering van gezondheidszorg in het algemeen, door het verstrekken van (financiële) ondersteuning, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Eind 2016 heeft het bestuur nadere beleidsvoornemens geformuleerd.