Stichting Imelda-NoletOndersteunt ProjectenGezondheidszorg en Kinderen

Stichting Imelda-Nolet

Stichting Imelda-Nolet Ontstaan vanuit de fusie van Stichting Gezondheidszorg Nolet en Sint Imelda Stichting op 1 januari 2015.

Ondersteunt Projecten

Ondersteunt Projecten Met financiële middelen.

Gezondheidszorg en Kinderen

Gezondheidszorg en Kinderen Ten gunste van de gezondheidszorg in het algemeen, en kinderen in het bijzonder.

Stichting Imelda-Nolet

Welkom bij de Stichting Imelda-Nolet.

De stichting is op 1 januari 2015 ontstaan vanuit een fusie van de Sint Imelda Stichting en de Stichting Gezondheidszorg Nolet.

De fusie kwam tot stand om hun krachten te bundelen teneinde daarmee hun financiële slagkracht te vergroten en in het kielzog daarvan een bredere invulling te kunnen geven aan hun beider doelstellingen. De stichting beheert vermogens waarvan de oorsprong gelegen is in werkzaamheden verricht op het gebied van het verlenen van gezondheidszorg en zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van en het geven van onderwijs aan kinderen door leden van de congregatie Zusters onder de Bogen.

Op deze website vindt u recente jaarverslagen, bestuurssamenstelling, informatie over projecten en over het indienen van projectaanvragen. Eind 2016 zijn hernieuwde beleidsdoelstellingen geformuleerd. Ook introduceren we een projectaanvraagformulier.