Bestuurswissel

In april 2016 hebben de heren Geerdes en van Collenburg afscheid genomen van het bestuur van de stichting Imelda-Nolet. Ruim 25 jaren waren zij ieder actief voor de stichting en haar rechtsvoorgangers. Als voorzitters van de voormalige stichtingen Gezondheidszorg Nolet en Sint Imelda Stichting, hebben zij mede voor de totstandkoming van de fusie zorg gedragen. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet en daadkracht. Ben de Koning is in april 2016 benoemd als bestuurslid.