Bestuurswissel

 

April 2016: Bestuurswissel: de heren Geerdes en van Collenburg nemen afscheid. Ben de Koning benoemd als bestuurslid.