Stichting Imelda-NoletOndersteunt ProjectenGezondheidszorg en Kinderen

Stichting Imelda-Nolet

Stichting Imelda-Nolet Ontstaan vanuit de fusie van Stichting Gezondheidszorg Nolet en Sint Imelda Stichting op 1 januari 2015.

Ondersteunt Projecten

Ondersteunt Projecten Met financiële middelen.

Gezondheidszorg en Kinderen

Gezondheidszorg en Kinderen Ten gunste van de gezondheidszorg in het algemeen, en kinderen in het bijzonder.

Toekenningscriteria

Aanvragen voor donaties aan projecten dienen te voldoen aan een aantal criteria, waarop het bestuur zal toetsen:

  • De aanvraag valt binnen de doelstelling van de stichting.
  • Het bestuur heeft nadere beleidsvoornemens geformuleerd. Projecten passen binnen deze beleidsvoornemens.
  • De aanvraag voldoet aan de gestelde eisen van indiening. Ze zijn juist en compleet.
  • Het toezicht op de besteding van middelen is afdoende geborgd.
  • Over de besteding van middelen wordt verantwoording afgelegd.

De aanvragende instantie vult het aanvraagformulier in. Een complete aanvraag bestaat uit:

  • Aanvraagformulier – volledig ingevuld
  • Een aanvraag of brief met projectomschrijving.
  • Projectbegroting.
  • Statuten van de aanvragende organisatie.
  • Recente jaarrekening van de aanvragende organisatie.

Alleen digitaal aangeleverde aanvragen worden in behandeling genomen.

Wij zien uw correspondentie en aanvragen graag per e-mail tegemoet: imelda-nolet@outlook.com

Aanvragen kunt u adresseren aan:

             Stichting Imelda-Nolet

             T.a.v. Ingeborg Reuser

             Secretaris

Het bestuur behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst, en vergadert 3 of 4 keer per jaar.

De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over toewijzingen en afwijzingen. Over de besluiten wordt niet nader gecorrespondeerd.