Stichting Imelda-NoletOndersteunt ProjectenGezondheidszorg en Kinderen

Stichting Imelda-Nolet

Stichting Imelda-Nolet Ontstaan vanuit de fusie van Stichting Gezondheidszorg Nolet en Sint Imelda Stichting op 1 januari 2015.

Ondersteunt Projecten

Ondersteunt Projecten Met financiële middelen.

Gezondheidszorg en Kinderen

Gezondheidszorg en Kinderen Ten gunste van de gezondheidszorg in het algemeen, en kinderen in het bijzonder.

Doelstelling

De stichting heeft als doel de bevordering van het geestelijk, lichamelijk en materieel welzijn van kinderen en de bevordering van gezondheidszorg in het algemeen, door het verstrekken van (financiële) ondersteuning, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Eind 2016 heeft het bestuur nadere beleidsvoornemens geformuleerd.