Stichting Imelda-NoletOndersteunt ProjectenGezondheidszorg en Kinderen

Stichting Imelda-Nolet

Stichting Imelda-Nolet Ontstaan vanuit de fusie van Stichting Gezondheidszorg Nolet en Sint Imelda Stichting op 1 januari 2015.

Ondersteunt Projecten

Ondersteunt Projecten Met financiële middelen.

Gezondheidszorg en Kinderen

Gezondheidszorg en Kinderen Ten gunste van de gezondheidszorg in het algemeen, en kinderen in het bijzonder.

Nieuws

Het bestuur heeft beleidsvoornemens vastgesteld. Hierin wordt nader geconcretiseerd op welke manier aan de doelstelling van de stichting vorm wordt gegeven. De beleidsvoornemens zijn gepubliceerd op de website.

De stichting Imelda-Nolet introduceert een formulier voor project aanvragen. Hiertoe is besloten om het stijgend aantal aanvragen goed te kunnen behandelen. Het formulier is in PDF te downloaden vanaf de website.

In april 2016 hebben de heren Geerdes en van Collenburg afscheid genomen van het bestuur van de stichting Imelda-Nolet. Ruim 25 jaren waren zij ieder actief voor de stichting en haar rechtsvoorgangers. Als voorzitters van de voormalige stichtingen Gezondheidszorg Nolet en Sint Imelda Stichting, hebben zij mede voor de totstandkoming van de fusie zorg gedragen. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet en daadkracht. Ben de Koning is in april 2016 benoemd als bestuurslid.

Januari 2015. Met de Fusie tussen Stichting Gezondheidszorg Nolet en Stichting Sint Imelda ontstaat per 1 januari 2015 de Stichting Imelda-Nolet.